Klientudtalelser

‘Jeg er altid gået fra dig med en kæmpe energi, fordi du er så skarp til at se hvad det er for nogle ledelsesdilemmaer og jeg står med, og hvordan det hænger sammen med min livshistorie, og koble det til min arbejdsopgave og min organisation. Det har været et uundværligt redskab i forhold til at kunne navigere i den ene forandring efter den anden… Den forståelse jeg har fået omkring mig selv hos dig er så grundlæggende at jeg kan trække på det kontinuerligt.

UDTALELSER FRA ORGANISATIONER

Helle har en evne til at kunne stå i komplekse processer, hvor hendes unikke profil som både organisationspsykolog og krisepsykolog har stor værdi. Vi havde planlagt en ledelsesudviklingsproces med Helle, hvor vi pludselig to dage før stod med et meget stort tab – Helle tog højde for denne situation og gennemførte oveni den planlagte proces en debriefing som gjorde det muligt alligevel at arbejde med det vi havde sat os for..

Helle er en virkelig dygtig krisepsykolog – vi var meget glade for hele hendes måde at tilgå vores organisation, hvor hun både var lydhør overfor vores måde at gribe tingene an, samtidig med at hun guidede os. Hun hjalp os igennem tre meget intense døgn, hvor vores virksomhed var ramt. Tilbagemeldingerne fra vores ledere og medarbejdere har været, at hun har skabt ro, men også givet dem perspektiver ift. hvordan vi fremadrettet kan styrke vores beredskab.

Stress & Stresshåndtering

Stress & Stresshåndtering

I et stresshåndteringsforløb er målet hjælp til selvhjælp. I forløbet fokuseres på at forandre og forholde sig til de individuelle og arbejdsmæssige situationer, der skaber stress.

Læs videre

Psykodynamisk Coaching

Psykodynamisk Coaching

Psykodynamisk coaching er et effektivt redskab til at arbejde dybt, koncentreret og målrettet med dig selv som leder eller medarbejder.

Læs videre

Krisehjælp & Konsultation

Krisehjælp & Konsultation

Jeg yder akut krisehjælp, hvis du står i en situation, hvor du, din familie, kollegaer eller medarbejdere har akut brug for hjælp her og nu.

Læs videre

Terapi & Personlig udvikling

Terapi & Personlig udvikling

Psykoterapi giver dig mulighed for at afklare vanskeligheder, som du gentagne gange synes optræder i dit liv.

Læs videre