Krisehjælp & Konsultation

Når en voldsom hændelse som brand, en ulykke eller dødsfald rammer din virksomhed kræves der øjeblikkelig handling. Jeg yder akut krisehjælp, hvis I står i en situation, hvor din organisation, dine ledere eller medarbejdere har akut brug for hjælp her og nu – jeg hjælper jer med at tilrettelægge og organisere krisehjælpen bedst muligt, så I kommer igennem de første svære døgn.

En kritisk hændelse er en situation, hvor man har følt sig truet på livet og hvor man kun har haft lidt eller ingen kontrol. For nogle kan det være en traumatiserende oplevelse og for andre ikke – det afhænger af, hvem man er og hvad man har af ressourcer og erfaringer. Krisehjælp er først og fremmest omsorg for dine medarbejdere og en måde at hjælpe folk til at få alle oplevelser, tanker og følelser til at falde på plads.

I de efterfølgende dage og uger kan jeg hjælpe med at sikre at der bliver fulgt ordentlig op på de medarbejdere som har et særligt behov for yderligere hjælp, og sikre at alle vender tilbage til at føle sig tryg på arbejdspladsen. Jeg kan i månederne efter også være behjælpelig med at evaluere indsatsen og jeres beredskabsplaner, ligesom jeg kan hjælpe jer konstruktivt og omsorgsfuldt at håndtere eventuelt sygefravær og langsigtede følger af den voldsomme begivenhed. Nogle gange vil nogle medarbejdere først reagere måneder efter hændelsen – derfor er det vigtigt at være opmærksom i tiden efter.

Jeg har mange års erfaring med at yde krisehjælp og er tilknyttet Falck Healthcare som krisepsykolog, hvor jeg rykker ud til organisationer, medarbejdere og familier, der står i en akut krise. Jeg er også tilknyttet udenrigsministeriet og Seahealth Denmark, hvor jeg rejser ud og yder krisehjælp i udlandet til deres medarbejdere.

Supervision af vores arbejdsliv er knyttet til de konkrete opgaver du som leder, medarbejder eller I i en arbejdsgrupper skal løse. Supervision er særlig vigtig for ansatte og personalegrupper, der er på ’relationsarbejde’, og hvor den enkelte eller gruppen kan være udsat for meget følelsesmæssig stress. Her fungerer supervisionen som en form for debriefing, der forebygger stress og udbrændthed. Supervision giver en større forståelse for hvad der er på spil for den enkelt og for gruppen og giver ideer til hvordan forskellige udfordringer kan løses.

Jeg tilbyder psykologer på vej mod autorisation løbende supervision.

Jeg yder HR-bistand særligt i forhold til kriseintervention.

Jeg samarbejder med andre psykologer og kan hurtigt engagere professionelle kollegaer, hvis opgaven kræver det.

Stress & Stresshåndtering

Stress & Stresshåndtering

I et stresshåndteringsforløb er målet hjælp til selvhjælp. I forløbet fokuseres på at forandre og forholde sig til de individuelle og arbejdsmæssige situationer, der skaber stress.

Læs videre

Psykodynamisk Coaching

Psykodynamisk Coaching

Psykodynamisk coaching er et effektivt redskab til at arbejde dybt, koncentreret og målrettet med dig selv som leder eller medarbejder.

Læs videre

Krisehjælp & Konsultation

Krisehjælp & Konsultation

Jeg yder akut krisehjælp, hvis du står i en situation, hvor du, din familie, kollegaer eller medarbejdere har akut brug for hjælp her og nu.

Læs videre

Terapi & Personlig udvikling

Terapi & Personlig udvikling

Psykoterapi giver dig mulighed for at afklare vanskeligheder, som du gentagne gange synes optræder i dit liv.

Læs videre