Terapi & Personlig udvikling

Nogle gange mister vi fokus, retning og forbindelsen til os selv. Vi kan f.eks. være i relationer, der kan undertrykke, styre og hæmme os, sådan at det bliver besværligt at være den vi er, og hvor vi ikke kan være i livet på den måde vi ønsker.

Psykoterapi giver dig mulighed for at afklare vanskeligheder, som du gentagne gange synes optræder i dit liv. Formålet med psykoterapi er at give dig mere indsigt i dig selv og forstå hvorfor du tænker, føler og handler som du gør – og at det du kan opleve som irrationelt og ufornuftigt kan blive forståeligt. Og at du så kan være i stand til at træffe andre beslutninger og valg for dig selv. Metoden er en bevidstgørende dialog som tydeliggør hvorfor du har udviklet sig som du har og hvilke strategier du kan have brug for at ændre.

Målene i psykoterapi kan være forskellige. På kort sig kan det være at acceptere forandringer som f.eks. en pludseligt opstået sygdom eller et tab af ægtefælle. På langt sigt kan det være styrkelse af dit selvværd, selvudvikling og udvikling i dine relationer. Psykoterapi foregår oftest ved at du kommer en gang om ugen over en længere periode.

Jeg er primært psykodynamisk i min tilgang til terapi, men inddrager også kropsligt orienterede tilgange som SE-somatic experience og Narm.

Stress & Stresshåndtering

Stress & Stresshåndtering

I et stresshåndteringsforløb er målet hjælp til selvhjælp. I forløbet fokuseres på at forandre og forholde sig til de individuelle og arbejdsmæssige situationer, der skaber stress.

Læs videre

Psykodynamisk Coaching

Psykodynamisk Coaching

Psykodynamisk coaching er et effektivt redskab til at arbejde dybt, koncentreret og målrettet med dig selv som leder eller medarbejder.

Læs videre

Krisehjælp & Konsultation

Krisehjælp & Konsultation

Jeg yder akut krisehjælp, hvis du står i en situation, hvor du, din familie, kollegaer eller medarbejdere har akut brug for hjælp her og nu.

Læs videre

Terapi & Personlig udvikling

Terapi & Personlig udvikling

Psykoterapi giver dig mulighed for at afklare vanskeligheder, som du gentagne gange synes optræder i dit liv.

Læs videre