Psykodynamisk Coaching

Det er udfordrende at være leder i dag. Det kræver både indsigt i ledelsesrollen, sig selv og sine medarbejdere. Psykodynamisk coaching har til formål at øge din handle- og beslutningskraft som leder. Psykodynamisk coaching er et effektivt redskab til at arbejde dybt, koncentreret og målrettet med dig selv som leder eller medarbejder.

Psykodynamisk coaching tager udgangspunkt i at forstå dig selv og de ledelsesdilemmaer du står i og formålet med coaching er, at du gennem erkendelse og indsigt i f.eks. din personlige historie, dine mønstre, din måde at indgå i relationer på, samt den måde du håndterer din hovedopgave på, muliggør at du kan agere mere frit og målrettet i din organisation.

Psykodynamisk coaching er særlig givtig og interessant, fordi der på en og samme tid arbejdes med et fokus på de nuværende udfordringer i din organisation og så med dybde i forhold til din personlige historie som har betydning for den måde du forvalter din ledelsesrolle på. Det skaber mening og forbindelser som du ikke tidligere har været opmærksom på og muliggør at du kan agere friere og mere autentisk som leder.

Coachingen er en vekselvirkning imellem undersøgelse af dine dilemmaer som leder og som coach bidrager jeg med at perspektivere og inspirere til nye måder at håndtere disse dilemmaer på.

Stress & Stresshåndtering

Stress & Stresshåndtering

I et stresshåndteringsforløb er målet hjælp til selvhjælp. I forløbet fokuseres på at forandre og forholde sig til de individuelle og arbejdsmæssige situationer, der skaber stress.

Læs videre

Psykodynamisk Coaching

Psykodynamisk Coaching

Psykodynamisk coaching er et effektivt redskab til at arbejde dybt, koncentreret og målrettet med dig selv som leder eller medarbejder.

Læs videre

Krisehjælp & Konsultation

Krisehjælp & Konsultation

Jeg yder akut krisehjælp, hvis du står i en situation, hvor du, din familie, kollegaer eller medarbejdere har akut brug for hjælp her og nu.

Læs videre

Terapi & Personlig udvikling

Terapi & Personlig udvikling

Psykoterapi giver dig mulighed for at afklare vanskeligheder, som du gentagne gange synes optræder i dit liv.

Læs videre